NOVÉ TYPY ÚKOLŮ

DETEKTIVKA
Hledáním chyb si žák prověří svůj důvtip
NEBEZPEČNÁ ZÓNA
Náročnější úkoly potrápí mozkové buňky
STŘELNICE
Žák sestřelí správnou odpověď
VĚDOMOSTNÍ ČASOVKA
Prověří všeobecný přehled žáka z různých oblastí
DIKTÁTY+
Bonusové diktáty pro vlastní potřebu a procvičování žáka

STANDARDNÍ TYPY ÚKOLŮ

SPEED MATEMATIKA
Zábavná forma počítání, při které žák řeší jednoduché matematické příklady v časovém limitu.
PŘEKLAD
Překlady anglických vět do slovenštiny ověří znalosti žáků z angličtiny
DIKTÁT
Určení gramaticky správných slov na zakladě poslechnuté nahrávky
SLOVNÍ ÚLOHY
Úkoly pro rychlé pochopení a hravé zvládnutí matematických slovních úloh
DIKTÁT
Stejně jako u překladu, ale tentokrát jazykové znalosti žáků prověří překlad vět z SJ do AJ
SLOVNÍ DRUHY
Úkoly pro poznávání a rozlišování jednotlivých slovních druhů
IQ TESTY
Zábavnými úkoly si žák otestuje svoje schopnosti a logické myšlení
SLOVNÍ ZÁSOBA
Překlad jednoduchých slov otestuje slovní zásobu žáka
VĚTNÉ ČLENY
Hravá forma zvládnutí a procvičení větných členů
HRAVÁ ČÍSLA
Interaktivní hraní s čísly
GRAMATIKA
Stejně jako u překladu, ale tentokrát jazykové znalosti žáků prověří překlad vět z AJ do SJ
VYBRANÁ SLOVÁ
Doplňovačka písmen "I/Y" do slov prověří znalosti žáka z vyjmenovaných slov a provopisu
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Cvičení zaměřené na správné pochopení čteného textu