Druhý ročník úspěšné
vzdělávací soutěže

 • Nejúspěšnější edutrenažér v České republice a na Slovensku
 • Zábavné domácí procvičování vědomostí
 • Zlepšení prospěchu žáků
 • Nové zábavné úkoly na š.r. 2017/2018

Nové zábavné úkoly

 • DETEKTIVKA
  Pátráním po chybách si žák prověří svůj důvtip

 • NEBEZPEČNÁ ZÓNA
  Náročné úkoly na čas jen pro "odvážlivce"

 • STŘÍLEČKA
  Žák sestřelí správnou odpověď

 • VĚDOMOSTNÍ ČASOVKA
  Prověří všeobecný přehled žáka z různých oblastí

 • AJ SLOVNÍČEK +
  Bonusový slovníček na rozšíření slovní zásoby žáka

 • DIKTÁTY +
  Bonusové diktáty pro vlastní potřebu a procvičování žáka

Ověřené učiteli a žáky

 • 25000+ úspěšných řešitelů
 • 1000 zapojených škol
 • 4500 atraktivních úloh
 • Zapracovány připomínky učitelů
 • Ověřená metodika a bezchybné úlohy
 • 14 hodin procvičování v průběhu školního roku

Demo ukázka

Stroj na jedničky

 • Pro 1. až 9. ročník
 • Zábavnou formou k jedničkám
 • Úspěšní řešitelé získají Certifikáty na jedničky
 • Hodnotné ceny pro účastníky
 • Na PC, tabletu i v mobilu
 • Zopakování probrané látky

Registrace

 • Doručení registračních kartiček poštou nebo prostřednictvím obchodních zástupců
 • Seznámení žáků se Strojem na jedničky a rozdání kartiček žákům ve třídě
 • Výběr poplatku 250 Kč od žáků se zájmem o registraci
 • Předání seznamu zapojených platících žáků jednotlivých tříd školnímu koordinátorovi, který žáky zaregistruje na internetu

Stroj na jedničky
Zážitkové domácí učení

Stroj na jedničky je program vytvořený pro domácí zábavné učení žáků 1. – 9. ročníku základních škol. Zábavnou formou motivuje děti pravidelně si procvičovat učivo z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. U žáků zlepšuje tvořivé schopnosti, představivosti, vědomostí, prospěchu ve škole i objevení talentu.

 • Výukový program děti motivuje k učení a možnosti získat cenu po každém absolvovaném kole a po úspěšném ukončení každých 5 kol. Každý úspěšný absolvent Stroje na jedničky získá 15 „Certifikátů na jedničky“
 • Doposud se do Stroje na jedničky zapojilo víc jako 40 000 žáků z Česka i Slovenska
 • Učení je přístupné kdykoliv a kdekoliv na PC, tabletu nebo mobilu
 • Registrační poplatek je od 250 Kč

Demo ukázka


Stroj na jedničky obsahuje víc jak 4 500 úloh vyvinutých zkušenými učiteli z praxe. Úlohy korespondují s učivem ZŠ a jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR.

Jak to funguje?

Každé kolo Stroje na jedničky obsahuje Cvičiště, Bojiště a Opakování. Žáci absolvují 15 soutěžních kol. Před každým soutěžním kolem si žák může procvičit učivo na Cvičišti a následně absolvovat soutěžní kolo na Bojišti. Každé soutěžní kolo je sestavené z úloh z češtiny, matematiky a angličtiny (popř. prvouky pro žáky 1. ročníku, přičemž žáci 1. a 2. ročníku nemají hodnocenou angličtinu).

Součástí úloh je také:

 • Detektivka – pátráním po chybách si žák prověří svůj důvtip
 • Střelnice – sestřelení správné odpovědi
 • Vědomostní časovka – prověří všeobecný přehled žáka z různých oblastí

Kombinace procvičování, opakování a soutěže je ideální pro motivaci žáků a dosažení lepšího prospěchu.

Žáci jsou též motivovaní získáním hodnotných cen po absolvování každých 5 kol a možností získat cenu i za úspěšně absolvované kolo. Žák za absolvované kolo dostane Certifikát stroje na jedničky.

Program sestavili nejlepší odborníci z oblasti vzdělávání společně s tvůrci učebnic prestižního vydavatelství učebnic TAKTIK. Za každý správně zodpovězený úkol získá žák body, které ho budou po přepočtu na procenta posouvat v žebříčku úspěšnosti na nejvyšší příčky. Své výsledky žák vidí ihned po ukončení každého kola. Může si je porovnat s výsledky ostatních soutěžících v daném ročníku.


Zaregistrujte své dítě do zážitkového domácího učení!

Chcete se připojit k víc jak 40 000 rodičům a zlepšit vědomosti a prospěch svému dítěti? Vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti vašeho dítěte. Umožněte svému dítěti zábavné a rychlé učení a lepší známky.