• Domov
 • Stroj na jedničky
 • Jak to funguje?
 • Jak Koupit Stroj?
 • Koupit Stroj na jedničky
 • Výhercové (2021/2022)
 • Typy úloh
 • Harmonogram kol
 • Přihlásit
 • Aktivovat kartu
 • Pomozte žákům zábavnou
  formou k jedničkám!

  • · Zlepšení prospěchu žáků bez další účasti učitele
  • · Zajímavé edukační úlohy rozdělené do samostatných   kategorií pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ
  • · Doporučené více než 2000 učiteli
  • · Moderní doplňková výuka atraktivní formou na PC,
     tabletu nebo v mobilu
  • · 14 hodin procvičování v průběhu školního roku
  • · Zopakování probrané látky

  Vytvořené a ověřené učiteli z praxe!

  PaeDr. Eva Lange - Smolák (Anglický jazyk, 1. - 9. ročník):

  „Učení angličtiny může být i zábavné. Pokud nevěříš, zapoj se do Stroje na jedničky a kromě nových vědomostí a zábavy se můžeš stát součástí skvělého projektu. Budeš mít možnost zdokonalit se v angličtině, naučit se něco nového a procvičit si učivo angličtiny během celého školního roku.“


  Mgr. Jana Novotná (Český jazyk, 8. - 9. ročník):

  „Chcete se nechat dovézt k jedničkám? Nasedněte si do Stroje na jedničky a uvidíte, že se vám to podaří. Hravě a zábavně poznáte všechny krásy a tajemství češtiny. Tak do toho!“

  Mgr. Marie Svobodová (Český jazyk, 2. - 4. ročník):

  „Stroj na jedničky je výborná věc. Žákům nabízí úlohy, které jim umožňují fixaci učiva a ověřování vědomostí hravou formou, nenásilným spojením učení se a zábavy.“


  Mgr. Anna Kučerová (Čtení s porozuměním, 6. - 9. ročník):

  „Žáci se seznámí s obsahem a hodnotami děl národní a světové literatury. Naučí se chápat smysl literárních textů a identifikovat jejich obsahovou a formální strukturu. Zopakují si pojmy literární teorie a naučí se zařazovat literární texty do dobového a kulturního kontextu.“

  Nové super zábavné úkoly!

  • DETEKTIVKA
   Pátráním po chybách si žák prověří svůj důvtip

  • NEBEZPEČNÁ ZÓNA
   Náročné úkoly na čas jen pro "odvážlivce"

  • STŘÍLEČKA
   Žák sestřelí správnou odpověď

  • VĚDOMOSTNÍ ČASOVKA
   Prověří všeobecný přehled žáka z různých oblastí

  • AJ SLOVNÍČEK +
   Bonusový slovníček na rozšíření slovní zásoby žáka

  • DIKTÁTY +
   Bonusové diktáty pro vlastní potřebu a procvičování žáka

  Typy úkolů  Speed matematika

  Rychlost se počítá! Zábavná forma počítání, při níž žák řeší jednoduché matematické příklady v časovém limitu


  Slovní úlohy

  Úkoly pro rychlé pochopení a hravé zvládnutí matematických slovních úloh


  IQ testy

  Zábavnými úkoly si žák otestuje své schopnosti a logické myšlení


  Hravá čísla

  Interaktivní hraní s čísly
  Překlad

  Překlady anglických vět do češtiny ověří znalosti žáků z angličtiny


  Diktát

  Stejně jako při překladu, ale tentokrát jazykové znalosti žáků prověří překlad vět z ČJ do AJ


  Slovní zásoba

  Překlad jednoduchých slov otestuje slovní zásobu žáka


  Gramatika

  Stejně jako při překladu, i tentokrát jazykové znalosti žáků prověří překlad vět z AJ do ČJ
  Diktát

  Určení gramaticky správných slov na základě poslechnuté nahrávky


  Slovní druhy

  Úkoly na poznávání a rozlišování jednotlivých slovních druhů


  Větné členy

  Hravá forma na zvládnutí a přezkoušení větných členů


  Vyjmenovaná slova

  Doplňovačka písmen "i / y" do slov prověří znalosti žáka z vyjmenovaných slov a pravopisu


  Čtení s porozuměním

  Cvičení zaměřené na správné pochopení čteného textu


  Kvalita ověřená na 1000 školách

  • · Zapracovány připomínky a nápady učitelů
  • · Žáci po úspěšném absolvování kol získávají certifikát na jedničky
  • · Úlohy koncipované v souladu s RVP
  • · Vytvořené a ověřené učiteli z praxe

  Rychlá a jednoduchá registrace

  1. Jak registrovat žáky?

  O podmínkách registrace nejprve informujeme vedení školy. Po rozhodnutí školy o zapojení se do projektu, zasíláme na školy registrační Kartičky na jedničky pro žáky. Karty se předají žákům se zájmem o zapojení se do edutrenažéru.


  2. K čemu slouží kód na kartičce?

  Každá kartička obsahuje unikátní kód, který slouží jako heslo do Stroje na jedničky. Po registraci na internetu se aktivuje přístup do vzdělávacího portálu.


  • · Žáci po úspěšném absolvování kol získávají certifikát na jedničky
  • · Hodnotné ceny nejen pro nejúspěšnější žáky, ale i pro aktivní učitele
  • · Úlohy koncipované v souladu s RVP