Pomozte žákům zábavnou
formou k jedničkám!

 • · Zlepšení prospěchu žáků bez další účasti učitele
 • · Zajímavé edukační úlohy rozdělené do samostatných   kategorií pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ
 • · Doporučené více než 2000 učiteli
 • · Moderní doplňková výuka atraktivní formou na PC,
    tabletu nebo v mobilu
 • · 14 hodin procvičování v průběhu školního roku
 • · Zopakování probrané látky

Vytvořené a ověřené učiteli z praxe!

PaeDr. Eva Lange - Smolák (Anglický jazyk, 1. - 9. ročník):

„Učení angličtiny může být i zábavné. Pokud nevěříš, zapoj se do Stroje na jedničky a kromě nových vědomostí a zábavy se můžeš stát součástí skvělého projektu. Budeš mít možnost zdokonalit se v angličtině, naučit se něco nového a procvičit si učivo angličtiny během celého školního roku.“


Mgr. Jana Novotná (Český jazyk, 8. - 9. ročník):

„Chcete se nechat dovézt k jedničkám? Nasedněte si do Stroje na jedničky a uvidíte, že se vám to podaří. Hravě a zábavně poznáte všechny krásy a tajemství češtiny. Tak do toho!“

Mgr. Marie Svobodová (Český jazyk, 2. - 4. ročník):

„Stroj na jedničky je výborná věc. Žákům nabízí úlohy, které jim umožňují fixaci učiva a ověřování vědomostí hravou formou, nenásilným spojením učení se a zábavy.“


Mgr. Anna Kučerová (Čtení s porozuměním, 6. - 9. ročník):

„Žáci se seznámí s obsahem a hodnotami děl národní a světové literatury. Naučí se chápat smysl literárních textů a identifikovat jejich obsahovou a formální strukturu. Zopakují si pojmy literární teorie a naučí se zařazovat literární texty do dobového a kulturního kontextu.“

Nové super zábavné úkoly!

 • DETEKTIVKA
  Pátráním po chybách si žák prověří svůj důvtip

 • NEBEZPEČNÁ ZÓNA
  Náročné úkoly na čas jen pro "odvážlivce"

 • STŘÍLEČKA
  Žák sestřelí správnou odpověď

 • VĚDOMOSTNÍ ČASOVKA
  Prověří všeobecný přehled žáka z různých oblastí

 • AJ SLOVNÍČEK +
  Bonusový slovníček na rozšíření slovní zásoby žáka

 • DIKTÁTY +
  Bonusové diktáty pro vlastní potřebu a procvičování žáka

Typy úkolůSpeed matematika

Rychlost se počítá! Zábavná forma počítání, při níž žák řeší jednoduché matematické příklady v časovém limitu


Slovní úlohy

Úkoly pro rychlé pochopení a hravé zvládnutí matematických slovních úloh


IQ testy

Zábavnými úkoly si žák otestuje své schopnosti a logické myšlení


Hravá čísla

Interaktivní hraní s čísly
Překlad

Překlady anglických vět do češtiny ověří znalosti žáků z angličtiny


Diktát

Stejně jako při překladu, ale tentokrát jazykové znalosti žáků prověří překlad vět z ČJ do AJ


Slovní zásoba

Překlad jednoduchých slov otestuje slovní zásobu žáka


Gramatika

Stejně jako při překladu, i tentokrát jazykové znalosti žáků prověří překlad vět z AJ do ČJ
Diktát

Určení gramaticky správných slov na základě poslechnuté nahrávky


Slovní druhy

Úkoly na poznávání a rozlišování jednotlivých slovních druhů


Větné členy

Hravá forma na zvládnutí a přezkoušení větných členů


Vyjmenovaná slova

Doplňovačka písmen "i / y" do slov prověří znalosti žáka z vyjmenovaných slov a pravopisu


Čtení s porozuměním

Cvičení zaměřené na správné pochopení čteného textu


Kvalita ověřená na 1000 školách

 • · Zapracovány připomínky a nápady učitelů
 • · Žáci po úspěšném absolvování kol získávají certifikát na jedničky
 • · Úlohy koncipované v souladu s RVP
 • · Vytvořené a ověřené učiteli z praxe

Rychlá a jednoduchá registrace

1. Jak registrovat žáky?

O podmínkách registrace nejprve informujeme vedení školy. Po rozhodnutí školy o zapojení se do projektu, zasíláme na školy registrační Kartičky na jedničky pro žáky. Karty se předají žákům se zájmem o zapojení se do edutrenažéru.


2. K čemu slouží kód na kartičce?

Každá kartička obsahuje unikátní kód, který slouží jako heslo do Stroje na jedničky. Po registraci na internetu se aktivuje přístup do vzdělávacího portálu.


 • · Žáci po úspěšném absolvování kol získávají certifikát na jedničky
 • · Hodnotné ceny nejen pro nejúspěšnější žáky, ale i pro aktivní učitele
 • · Úlohy koncipované v souladu s RVP