{ODPOCET_TEXT}

Dotazy a odpovědi

O soutěži

Jak dlouho už soutěž funguje?

Soutěž Stroj na jedničky probíhá v České republice již třetím rokem. Každý rok se pravidla zpřesňují a mění podle reakcí a připomínek rodičů i škol.

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž začíná 1.10.2018. Jednotlivá kola soutěže budou zasílána průběžně podle harmonogramu.

Jak se dozvím, že začalo nové kolo?

V závěru aktuálního kola budete automaticky o začátku nového kola informováni na emailu, který jste uvedli při registraci.

Mohu řešit úlohu z již ukončeného kola (např. z důvodu opomenutí), aby se mi výsledky počítaly do celkového hodnocení?

Ne, řešit úkoly z již proběhlých kol nelze zpětně. Slouží pouze pro opakování a výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení.

V minulých ročnících soutěže byla možnost si jedno poslední zameškané kolo nahradit. Bude tato možnost i nyní?

Ne, tato možnost již nebude.Vstup do soutěže

Kdy mohu do soutěže vstoupit?

Do soutěže se lze zaregistrovat kdykoli. Po zaregistrování a úhradě poplatku bude zasláno k řešení to soutěžní kolo, které zrovna podle harmonogramu probíhá.

Jaký mám při registraci uvést ročník žáka?

Při registraci dětí před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2018) uveďte ročník, do kterého chodí aktuálně (u budoucích žáků 1. třídy uveďte 1. ročník). Na začátku nového školního roku bude automaticky ročník aktualizován.

Při registraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) uveďte ročník, podle kterého se učí, ne do kterého chodí.

Při registraci žáků během školního roku uveďte ročník, do kterého aktuálně chodí.Hodnocení

Jak zasíláte Certifikáty za absolvované kolo?

Certifikáty za úspěšně absolvované kolo jsou zasílány automaticky e-mailem na adresu uvedenou při registraci.

Co je uvedeno na Certifikátu?

Na Certifikátu je uvedeno jméno a příjmení žáka, pořadí, kterého žák dosáhl v rámci svého ročníku z žáků celé republiky v daném kole a z jakých předmětů řešil úkoly.